top of page

AI w edukacji:
co tak naprawdę się zmienia?

Czy systemy edukacyjne nadążają za zmianą w świecie?

Największym wyzwaniem dla edukacji dziś jest zrozumienie, że świat się zmienił. Dzięki rozwojowi AI dokonała się rewolucja porównywalna z wynalezieniem koła, od ponad 20 lat dzięki Internetowi mamy dostęp do wiedzy całego świata, coraz więcej wiemy o tym, jak funkcjonuje mózg w kontekście tworzenia pamięci, motywacji, a pandemia wymusiła na nas zdobycie kompetencji cyfrowych pozwalających na uczenie się w dowolnym miejscu, czasie i tempie od ekspertów z całego świata. 

 • Jakie nowe wyzwania stoją przed instytucjami edukacyjnymi?

 • Czy systemy edukacji formalnej uwzględniają zmiany, które zachodzą aktualnie na świecie? 

 • Jak zdefiniować na nowo role nauczyciela?

 • Jakie kompetencje (w tym cyfrowe) powinni zdobywać młodzi ludzie w szkole?

 • Jak powinny zmienić się sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności?

To nagranie wygenerowałam w 10 sekund dzięki sztucznej inteligencji: wtyczka D-ID AI presenters w Canva na podstawie tekstu i mojego zdjęcia.

Zrzut ekranu 2023-10-8 o 13.38.57.png
Zrzut ekranu 2023-10-8 o 13.44.01.png

AI I UNIWERSYTET

Wykład inauguracyjny podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zaproszenie prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego 3 października 2023 roku.

Wybrane
AI-wystąpienia

13 stycznia 2023

Politechnika Gdańska

„Czy sztuczna inteligencja zmieni sposób nauczania?”, „Dydaktyczne Piątki”, program otwartych szkoleń dla kadry akademickiej (nagranie yt)

30 stycznia 2023

Politechnika Gdańska

„Jak sztuczna inteligencja zmienia edukację?”,"Poniedziałki na Politechnice”, program otwartych szkoleń dla nauczycieli (nagranie yt)

10 lutego 2023

Politechnika Gdańska

„Ai w edukacji” „Dydaktyczne Piątki”, program otwartych szkoleń dla kadry akademickiej,

(nagranie yt)

24 marca 2023

Politechnika Gdańska

„Jak sztuczna inteligencja zmienia procesy edukacyjne?” Dyskusja międzyuczelniana z udziałem wykładowców i studentów „Dydaktyczne Piątki”, program otwartych szkoleń dla kadry akademickiej  (nagranie yt)

14 kwietnia 2023

Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Jak modele językowe AI zmieniają metodykę i warsztat pracy nauczyciela akademickiego?”

V Forum Akademickie Warszawski Uniwersytet Medyczny: „Sztuczna inteligencja a realna dydaktyka”

25 kwietnia 2023

Polski Instytut Rozwoju Biznesu

"Jak modele językowe AI wymuszają zmianę sposobu nauczania w szkołach wyższych?" Polski Instytut Rozwoju Biznesu, konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb” (nagranie yt)

11 maja 2023

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

"Jak modele językowe AI wymuszają zmianę sposobu nauczania w szkołach wyższych?" Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

6 maja 2023

Escola LMS

„Jak sztuczna inteligencja wpłynie na edukację akademicką?” panel dyskusyjny, Escola LMS, projekt Wellms.

1 czerwca 2023

Collegium da Vinci Poznań

"Sztuczna inteligencja - wpływ AI na edukację" webinarium dla kadry akademickiej Collegium Da Vinci w Poznaniu

15 czerwca 2023

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

„ChatGPT w dydaktyce akademickiej". Warsztaty narzędziowe dla kadry akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

21 czerwca 2023

Kluster IT Pomorze, ZSB, Enovation

AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” AI Conect: edukacja i biznes przyszłości, Klaster IT, Enovation, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Technopark Pomerania, Grupa IT (nagranie yt)

6 lipca 2023

Politechnika Gdańska

„Zmieniająca się rola nauczyciela w zmieniającym się świecie” ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych, Politechnika Gdańska

15 czerwca 2023

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

„ChatGPT w dydaktyce akademickiej". Warsztaty narzędziowe dla kadry akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

14-15 września 2023

Collegium da Vinci Poznań

„AI w edukacji" warsztaty narzędziowe dla kadry akademickiej i administracyjnej Collegium Da Vinci, prompt engineering, praca z chatGPT

19 września 2023

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Moderatorka panelu dyskusyjnego „ChatGPT i AI a dydaktyka akademicka”, IX ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

22 września 2023

Politechnika Gdańska

AI w edukacji: warsztaty narzędziowe" dla nauczycieli liceów i techników województwa pomorskiego, Politechnika Talentów.

29 września 2023

Cenrum Nauki Hevelianum w Gdańsku

Ekspertka w debacie „Nauka mówi AI”, Pomorska Noc Naukowców: sztuczna inteligencja, Centrum Nauki „Hevelianum”

3 października 2023

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Sztuczna inteligencja i uniwersytet”, wykład otwarcia podczas inauguracji roku akademickiego2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (nagranie yt) Wywiad przed wykładem.

19 października 2023

Politechnika Gdańska

„AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” Dni Jakości Politechniki Gdańskiej

26 października 2023

Collegium da Vinci Poznań

„AI wspiera czy wypiera system edukacji?” panel dyskusyjny, konferencja PoznAI, Collegium da Vinci

7 listopada 2023

Uniwersytet Fahrenheita w Gdańsku

„AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” I studencka konferencja „Współpraca, Innowacja, Przyszłość – O Studentach ze Studentami”, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Fahrenheita, Gdańsk

16 listopada 2023

Inkubator Przedsiębiorczości Starter w Gdańsku

„Zmieniająca się rola nauczyciela w zmieniającym się świecie” konferencja BeZee, Inkubator Przedsiębiorczości Starter

22 listopada 2023

PIRB

„Sztuczna inteligencja i dydaktyka akademicka: perspektywa systemu, nauczyciela i studenta?” Polski Instytut Rozwoju Biznesu

13 października 2023

Politechnika Gdańska

„Sztuczna inteligencja na uniwersytetach: dyskusja" Rozmowa w ramach programu "DYdaktyczne Piątki" Politechnika Gdańska (nagranie yt)

20 października 2023

Grupa Merito

„AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” Forum Manadżerów kierunków grupy Merito

24 listopada 2023

Uniwersytet Jagelloński

„AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” Dydaktyczne Dygresje UJ

25 listopada 2023

TEDx PG

„Czy systemy edukacyjne nadążają za zmianą w świecie?” TEDx PG „Future” Politechnika Gdańska

 • YouTube
 • YouTube
 • YouTube
 • YouTube
 • YouTube
 • YouTube
 • YouTube
 • YouTube
bottom of page