top of page
Anchor 1
Wykształcenie
zawodowe
nadanie stopnia doktora habilitowanego

​23.03.2012 r.

​na podstawie pracy pt.: „A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae)”. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

nadanie stopnia doktora

13.05.2005 r.

​w zakresie biologii na podstawie obrony pracy pt.: „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”. Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Praca wyróżniona.

nadanie tytułu zawodowego magistra

23.06.1999 r.

​w oparciu o pracę pt. „Analiza fenetyczna polskich przedstawicieli Orchidales” wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. D.L. Szlachetko w Katedrze Ekologii Roślin na wydziale BGiO Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykształcenie
dodatkowe
Kurs dydaktyki akademickiej

​2010 - 2011

 

​Kurs Dydaktyki Akademickiej organizowany w ramach projektu koordynowanego przez JM Rektora UG prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna: „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” (EFS-POKL). Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.     

Kurs certyfikowany McMaster University (California)

​2021

"Learning how to learn: powerful mental tools to help you master tough subjects" course completed with honors authorized by McMaster University, University of California San Diego, by Barbara Oakley, Terry Sejnowski.

06-14.09.2003 r.

pobyt na stażu w University of Copenhagen (Dania) finansowany przez Copenhagen Biosystematics Centre COBICE w ramach międznarodowego programu stypendialnego.

 

29.09-17.10.2003 r.

pobyt na stażu w Royal Botanic Gardens Kew i British Museum w Londynie (Wielka Brytania) finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, grant KBN 6 P04C 090 21.

 

08–20.03.2004 r.

pobyt na stażu w University of Montpellier (Francja) finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, grant KBN 6 P04C 090 21

 

18-31.07.2005 r.

szkolenie Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania) dotyczące poznania nowych technik katalogowania danych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych i tworzenia wielofunkcyjnych baz danych. Wyjazd w ramach projektu Centrum Doskonałości BioMoBiL.

 

15-31.10.2005 r.

badania w Royal Botanic Gardens Kew i British Museum w Londynie (Wielka Brytania), wyjazd finansowany ze środków Uniwersytetu Gdańskiego przyznanych na badania własne, grant BW/14AO-5-0250-5.

 

15-27.01.2006 r.

badania w Naturhistorisches Museum w Wiedniu (Austria) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS AT-TAF 1690)

 

15–26.08.2006 r.

badania w herbarium Royal Botanic Gardens Kew i British Museum w Londynie (Wielka Brytania), wyjazd finansowany ze środków Uniwersytetu Gdańskiego przyznanych na badania własne, grant BW/14A0-5-0336-6

 

24.09–21.10.2006 r.

badania w herbarium w National Botanic Garden w Brukseli (Belgia) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS BE-TAF 750)

 

04.03–30.03.2007 r.

badania w herbarium University of Waheningen, Leiden i Utrecht (Holandia) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS NL-TAF 2834)

 

04.05–14.05.2007 r.

badania lietarturowe w bibliotece Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania) oraz badania zielnikowe w Natural History Museum of London (Wielka Brytania), grant BW/14A0-5-0336-6

 

09.09–22.09.2007 r.

badania w herbarium University of Copenhagen (Dania) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS DK-TAF 3231)

 

17-23.02.2008 r.

badania w Royal Botanic Garden of Madrid (Hiszpania) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS ES-TAF 4129)

 

13-26.04.2008 r.

badania w Botanischer Garten und Botanisches Museum w Berlinie (Niemcy) w ramach międzynarodowego progrmu stypendialnego UE (SYNTHESYS DE-TAF 3906)

 

16-31.08.2008 r.

badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania), grant BW/14A0-5-0384-8

 

24.04-15.05.2009 r.

badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania), grant MNiSW N N303 343735

 

11-15.01.2010 r.

badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Museum National d'Histoire Naturelle, Paryż (Francja), grant MNiSW N N303 343735

 

25.09-05.10.2010 r.

badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew oraz Natural History Museum of London (Wielka Brytania), grant MNiSW N N303 343735

Staże
zagraniczne

Grant KBN 6 P04C 075 19 (2000 r.)

„Rewizja taksonomiczna kompleksu Pelexia-Sarcoglottis (Cyclopogoninae, Orchidaceae)” (wykonawca)

 

Grant BW 1101-5-0043-1 (2001 r.)

„Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae)”. (kierownik)

 

Grant BW 1101-5-0062-2 (2002 r.)

„Rewizja taksonomiczna podplemiemion Spiranthinae Lindl. i Stenorrhynchidinae Szlach. (Orchidaceae)”. (wykonawca)

Grant promotorski KBN 6 P04C 090 21 (2001-2004) r.

„Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”. 

Grant BW 14AO-5-0250-5 (2005 r.)

„Zróżnicowanie florystyczne i geograficzne storczykowatych na terenie Andów”. (wykonawca)

Grant BW 14A0-5-0336-6 (2006 r.)

„Rekonstrukcja filogenetyczna wybranych krytycznych grup Orchidales w oparciu o sekwencje ITS i trnH-psbA. (kierownik)

Grant MNiSW N N303 294034 (2008-2011 r.)

„Klasyfikacja wewnątrzrodzajowa taksonów z podplemienia Phragmipediinae Szlach. (Cypripediaceae) w oparciu o analizę wybranych fragmentów DNA i cechy morfologiczne”. (wykonawca)

Grant BW 14A0-5-0384-8 (2008 r.)

„Rewizja taksonomiczna Polystachya Hook. (Orchidaceae)” (kierownik)

Grant MNiSW N N303 343735 (2008-2011) „Filogeneza i klasyfikacja Polystachyinae (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne” (kierownik)

Grant the Seychelles Bereau of Standards A0347 (2009-2010 r.)

“The flora of Polystachyinae Schltr. in Seychelles” (kierownik)

Grant MNiSW N N303 812440 (2011-2014 r.)

„Genera et species Orchidalium 1” (wykonawca)

Granty
badawcze

Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów i pracowników UG (2005 r.)

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”, Instytut Biologii, Uniwersytet Gdański (13.05.2005 r.)

Stypendium habilitacyjne, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego (01.10.2007 – 31.03.2009 r.)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich (10.04.2012 r.)

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcie naukowe (01.10.2012 r.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.)

Nagroda im. Celestyna Mrongowiusza dla najlepszego nauczyciela na Uniwersytecie Gdańskim (2019 r.)

Nagroda II stopnia JMRektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcie organizacyjne dla nauczycieli akademickich, za prace nad tworzeniem Centrum Nowoczesnej Edukacji (2021)

Nagroda I stopnia JMRektora Politechniki Gdańskiej dla nauczycieli akademickich za utworzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji (2022)

Nagrody
i stypendia
Recenzje
rozpraw nauk.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Opinia o dorobku naukowym dr. Szymona Kaczanowskiego w związku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego (27.12.2012 r.) - członek Komisji.

Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Taraxacum sect. Palustria w Polsce” dr. Jolanty Marciniuk (01.03.2013 r.) - recenzent.

Zakład Taksonomii i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Puchałki pt. „Taksonomia i ewolucja owoców w rodzaju Ferula (Apiaceae)” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Szpili, prof. UG  w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (23.03.2013 r.) - recenzent.

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego Opinia o dorobku naukowym dr. Marcina Nobisa w związku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego (20.12.2013 r.) - członek Komisji.

Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ocena dorobku naukowego dr Heleny Więcław w związku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Carex flava agg (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland” (17.12.2014 r.) - recenzent.

Ogród Botaniczny Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Woźniak-Chodackiej pt. „Rewizja taksonomiczna rodzaju Oenothera L. w Europie Środkowej” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Mitki (2015 r.) - recenzent.

Promotorstwo
przewodów

Dr Sławomir Nowak (od 2012 roku).

Tytuł rozprawy: „Badania taksonomiczno-biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z obszaru Kolumbii”. Otwarcie przewodu: 2013 r., obrona z wyróżnieniem: 2018 r.

Dr Natalia Olędrzyńska (od 2014 roku).

Tytuł rozprawy:„Rewizja taksonomiczna rodzaju Brachycorythis (Orchidaceae)”. Otwarcie przewodu: 2015 r., obrona: 2021 r.

 1. Szlachetko D. L., Mytnik J. 2000. Lecanorchis seidenfadeni (Orchidaceae, Vanilloideae), a new orchid species from Malaya. Ann. Bot. Fenn. 37: 227-230. Liczba punktów: 13 IF: 0.692

 2. Szlachetko D.L., Mytnik J., Rutkowski P. 2001. New species of the genus Pseudoeurystyles (Orchidaceae) from Brazil. Pol. Bot. J. 46(2): 131-132.  Liczba punktów: 6

 3. Mytnik J. 2003. Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae) z obszaru Ameryki Środkowej. Genus Inter. Jour. Invert. Tax. (Supplement): 57-61. Liczba punktów: 9 

 4. Mytnik J., Rutkowski P., Szlachetko D.L. 2004. New taxa in Mesoamerican Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Ann. Bot. Fenn. 41(5): 373-380. Liczba punktów: 13 IF: 0.692

 5. Rutkowski P., Mytnik J., Szlachetko D.L. 2004. New taxa and new combinations in Mesoamerican Stenorrhynchidinae Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Ann. Bot. Fenn. 41(6):479-489. Liczba punktów: 13 IF: 0.692

 6. Rutkowski P., Mytnik J., Szlachetko D.L. 2004. New taxa and new combinations in Mesoamerican Spiranthinae Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Ann. Bot. Fenn. 41(6): 471-477. Liczba punktów: 13 IF: 0.692

 7. Szlachetko D.L., Rutkowski P., Mytnik J. 2005. Contributions to the taxonomic revision of the subtribes Spiranthinae Lindl., Stenorrhynchidinae Szlach. and Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae) in Mesoamerica and the Antilles. Pol. Bot. Studies 20. ss. 387. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów:  24 

 8. Szlachetko D.L., Margońska H. B., Mytnik J. 2005. Veyretella flabellata (Orchidaceae, Habenariinae), a new species from Gabon. Ann. Bot. Fenn. 42(3): 227-230. Liczba punktów: 13 IF: 0.692

 9. Szlachetko D.L., Kras M., Mytnik J. 2006. Material to the taxonomic revision of Brachycorythis-complex (Orchidaceae, Orchidoideae). Richardiana 6(2): 72-90. 2006. Liczba punktów:  2

 10. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L., Cieślicka D. 2006. Materials to the taxonomic revision of Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae). Warscaea Szlach., Sarcoglottis Presl and Stigmatosema Garay. Die Orchidee 57(5): 576-582. Liczba punktów: 2

 11. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L., Baranow P. 2006. Cyclopogon Presl (Spirantheae, Orchidaceae) – two new species. Die Orchidee 57(4): 484-489. Liczba punktów:  2

 12. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Górniak M. 2006. Genera et Species Orchidalium. 8. Zygopetaleae. Pol. Bot. J. 51(1): 31-32. Liczba punktów: 6

 13. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2006. Genera et Species Orchidalium. 13. Oncidieae. Pol. Bot. J. 51(1): 49-51. Liczba punktów: 6

 14. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Romowicz A. 2006. Genera et Species Orchidalium. 14. Oncidieae. Pol. Bot. J. 51(1): 53-55. Liczba punktów:  6

 15. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Górniak M., Śmiszek M. 2006. Genera et Species Orchidalium. 15. Maxillarieae. Pol. Bot. J. 51(1): 57-59. Liczba punktów: 6

 16. Mytnik-Ejsmont J. & Rutkowski P. 2006. Taxonomic position of Zhukowskia Szlach., R.Gonzalez T. & Rutk. (Cyclopogoninae, Orchidaceae). Biodiv. Res. Conserv.: 1-2: 7.-10. Liczba punktów: 6

 17. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Górniak M., Romowicz A. 2006. Siederella Szlach. et al. and Irenea Szlach. et al. – new genera of the tribe Oncidieae (Orchidaceae). Biodiv. Res. Conserv.: 1-2: 4-7. Liczba punktów: 6

 18. Górniak M., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Tukałło P., Minasiewicz J., Szlachetko D.L. 2006. Phylogenetic relationships within Spiranthinae s.l. (Orchidaceae) inferred from nuclear ITS. Biodiv. Res. Conserv.: 1-2: 18-24. Liczba punktów: 6

 19. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Romowicz A., Margońska H.B. 2006. Takulumena Szlach, a new genus of the subtribe Epidendrinae (Orchidaceae) from Ecuador. Die Orchidee 57(3): 325-329. Liczba punktów: 2 

 20. Mytnik-Ejsmont J. 2007. Taxonomical notes within the genus Veyretia Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Richardiana 7(1): 3-7. Liczba punktów: 1

 21. Mytnik-Ejsmont J. 2007. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 1.Szlachetkoella Mytnik, gen. nov. Richardiana 7(2): 55-60. Liczba punktów: 1

 22. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2007. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 2.Geerinckia Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 7(2): 61-63. Liczba punktów: 1

 23. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2007. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 3.Disperanthoceros Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 7(2): 64-66. Liczba punktów: 1

 24. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P. 2007. Pachyphyllum piesiki Szlach. spec. nov. – a new species from Ecuador. Die Orchidee 58(1): 93-96. Liczba punktów: 2

 25. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2008. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 4.Epiphorella Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 8(1): 12-17. Liczba punktów: 1

 26. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2008. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 5.Unguiculabia Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 8(1): 18-22. Liczba punktów: 1

 27. Mytnik-Ejsmont J. 2008. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 6.Dendrobianthe (Schltr.) Mytnik., gen. et stat. nov. Richardiana 8(1):23-27. Liczba punktów: 1

 28. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. & Margońska H.B. 2008. Cephalanthera ericiflora Szlach. & Mytnik, sp. nov. (Orchidaceae, Neottioideae), a new species from Laos. Acta Soc. Bot. Pol. 77(3): 213-215. Liczba punktów: 13 IF: 0.434

 29. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L. 2008. Five new species of Pachygenium (Schltr.) Szlach., R.González & Rutk. from Brazil. Biodiv. Res. Conserv. 9-12: 111-116. Liczba punktów: 6

 30. Szlachetko D.L. & Mytnik-Ejsmont J.: Polystachyinae in: Szlachetko D.L., 2008. Orchidaceae of Ivory Coast. Ruizia 20: 1-396. [ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów: 12

 31. Baranow P., Mytnik-Ejsmont J. 2009. Two new species of Polystachya (Vandoideae, Orchidaceae) from Africa. Plant Syst. Evol. 281: 11-16. Liczba punktów: 27 IF: 1.410

 32. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2009. Gynostemia Orchidalium. Vol. 4. Orchidaceae – Vandoideae. Acta Bot. Fenn. 180: 1-313. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów: 24 

 33. Szlachetko D.L. & Mytnik-Ejsmont J. 2009. Scolopendrogyne and Scolopendrogyninae, new genus and subtribe in the tribe Oncidieae (Vandoideae, Orchidaceae). Richardiana 9(4): 204-208.  Liczba punktów: 1

 34. Szlachetko D.L., Rutkowski P., Mytnik-Ejsmont J. 2009. Two new species of the genus Schiedeella Schltr. (Orchidaceae, Stenorrhynchidinae) from Guatemala. Nordic J. Bot. 27: 316-318. Liczba punktów: 13 IF: 0.868

 35. Szlachetko D.L., Rutkowski P., Mytnik-Esjmont J. 2009. Two new species of the genus Hapalorchis Schltr. (Spiranthinae, Orchidaceae). Nordic J. Bot. 27: 213-215. Liczba punktów:  13 IF: 0.868

 36. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P. 2009. Telipogon szmiti (Orchidaceae, Telipogoneae), a new species from Southern Ecuador. Biodiv. Res. Conserv.: 15: 9-12. Liczba punktów: 6

 37. Szlachetko D.L., Dudek M., Górniak M., Mytnik-Ejsmont J. & Ricardo Fernandez. 2009. Sobralia abadorum (Orchidaceae), a new orchid species from Peru. Biodiv. Res. Conserv.: 15: 3-8. Liczba punktów: 6

 38. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Górniak M. 2010. Taxonomical notes on Pachygenium (Schltr.) Szlach., R.González  & Rutk. Ann. Bot. Fenn. 47: 215-220.  Liczba punktów: 13 IF: 0.692

 39. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Jerchewicz K., Baranow P. 2010. Novelties in African Orchidaceae: new taxa from Central-West Africa. Richardiana 10(3): 125-143. Liczba punktów: 2

 40. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Kras M., Rutkowski P., Baranow P., Górniak M. 2010. Contributions to the Orchid Flora of West-Central Africa. Vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 389. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów: 24 

 41. Mytnik-Ejsmont J., Baranow P. 2010. Taxonomic studies of Polystachya Hook. (Vandoideae, Orchidaceae) from Asia. Plant Systematics and Evolution 290: 57-63. Liczba punktów: 27 IF: 1.410

 42. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Grochocka E. 2010. Orchids of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae (Spiratnheae,  Orchidaceae) in Guatemala (Part 1). Revista Guatemalensis 13(2): 1-33. Liczba punktów: 2

 43. Szlachetko D.L. & Mytnik-Ejsmont J. 2010. Stellilabium kukwae (Telipogoneae, Orchidaceae), a new species from Bolivia. Biodiv. Res. Conserv. 19: 10-12. Liczba punktów: 6

 44. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L. 2011. Isochilostachya Mytnik & Szlach., gen. nov., a new genus of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(1): 79-85. Liczba punktów:  15 IF: 0.434

 45. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L. 2011. Chelystachya, a new genus of the subtribe Polystachyinae (Orchidaceae). Biodiv. Res. Conserv. 23: 17-29. Liczba punktów: 2

 46. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L. & Baranow P. 2011. Neoburttia, a new genus for Polystachya longiscapa (Polystachyinae, Orchidaceae). Pol. Bot. J. 56(1): 45-49. Liczba punktów:  9 

 47. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Dudek M., Górniak M. 2011. Three new species of the genus Takulumena Szlach. (Orchidaceae, Epidendrinae) from Ecuador and Peru. Willdenowia 41: 295-299. Liczba punktów: 2

 48. Mytnik-Ejsmont J. 2011. A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ss. 400. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów: 25

 49. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Nowak S., Paluchowska K.. 2012. Orchids of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae (Spiratnheae,  Orchidaceae) in Guatemala (Part 2). Revista Guatemalensis 14(2): 8-19. Liczba punktów: 2

 50. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Nowak S. 2012. Three new species of Myrosmodes (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia and Ecuador. Plant Systematics and Evolution 298: 1909-1916. DOI 10.1007/s00606-012-0690-9. Liczba punktów: 25 IF: 1.410

 51. Szlachetko D.L., Sitko M., Tukałło P. & Mytnik-Ejsmont J. 2012. Taxonomy of the subtribe Maxillariinae (Orchidaceae, Vandoideae) revised. Biodiv. Res. Conserv. 25: 13-38. Liczba punktów: 4

 52. Szlachetko D.L., Veyret I., Mytnik-Ejsmont J., Sawicka M., Rutkowski P., Baranow P. 2012. Orchidaceae of French Guiana. Koeltz Publishing House. ss 405. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów: 25

 53. Joanna Mytnik-Ejsmont. 2012. Neoburttia, a short but tangled history. Orchids 81(8): 502-503. Liczba punktów: 2

 54. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P. 2013.Three new species of Epistephium (Orchidaceae, Vanilloideae). Die Orchidee 64(1): 14-18. Liczba punktów: 2

 55. Szlachetko D.L., Baranow P. Mytnik-Ejsmont J. 2013. New species of the genus Epistephium (Orchidaceae, Vanilloideae). Plant Systematics and Evolution DOI 10.1007/s00606-013-0815-9. Liczba punktów: 20 IF: 1.410

 56. Szlachetko D.L., Tukałło P., Mytnik-Ejsmont J., Grochocka E. 2013. Reclassification of the Angraecum-alliance (Orchidaceae, Vandoideae) based on molecular and morphological data. Biodiv. Res. Conserv. 29: 1-23. Liczba punktów: 7

 57. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Baranow P. & Górniak M. 2014. A phylogenetic and morphological study of Polystachya sect. Superpositae (Orchidaceae) with description of a new species. Plant Systematics and Evolution Volume 300(1): 19-28. Liczba punktów: 20, IF: 1.410

 58. Szlachetko D.L., Nowak S., Mytnik-Ejsmont J. Kolanowska M. 2014. Revision of the genus Myrosmodes (Orchidaceae, Spiranthoideae) in Colombia. Systematic Botany 39(3): 740-749. Liczba punktów: 20, IF: 1.106.

 59. Szlachetko D.L., Górniak M., Kolanowska M., Mytnik-Ejsmont J., Kowalkowska A.K., Rutkowski P. & Koliński T. 2014. Taxonomic position and phylogeny of the genus Vargasiella (Orchidaceae, Vandoideae) based on molecular and morphological evidence. PLoS ONE 9(6): e98472. doi:10.1371/journal.pone.0098472 Liczba punktów: 40, IF: 3.534.

 60. Nowak S., Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2014. New species of the genus Altensteinia (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Polish Botanical Journal 59(1): 11-14. doi:10.2478/pbj-2014-0015. Liczba punktów: 10.

 61. Szlachetko D.L., Baranow P. & Mytnik-Ejsmont J. 2014. The genus Triphora (Triphoreae, Orchidaceae) in Colombia. Biodiv. Res. Conserv. 34: 1-5. Liczba punktów: 7.

 62. Nowak S., Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. & Cleef A. 2015. Eight new species of Gomphichis (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Plant Systematics and Evolution 301: 61-76. DOI:10.2478/pbj-2014-0015. Liczba punktów: 20, IF: 1.410

 63. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P., Górniak M. & Jolliffe K. 2015.Taxonomic status of Hederorkis Thouars (Orchidaceae) based on morphological and molecular combined analyses. PLoS ONE 10(4): e0122306. doi:10.1371/journal.pone.0122306 Liczba punktów: 40, IF: 3.534.

 64. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P., Grochocka E., Nowak S., Naczk A. Margońska H.B. 2015. Contributions to the Orchid Flora of West-Central Africa. Vol. 2. Koeltz Publishing House. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] Liczba punktów: 25.

 65. Echa Ideatorium. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 2015. Redakcja naukowa: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, dr Wojciech Glac, dr Iwona Majcher Gdańsk. ISBN 978-83-7865-360-8. 

 66. Mytnik J., Szlachetko D. L. & Olędrzyńska N. 2018. A new small-flowered angraecoid orchid species (Orchidaceae, Angraecinae) from Madagascar. Nordic Journal of Botany doi: [10.1111/njb.01692]

 67. Szlachetko D.L., Grochocka E., Olędrzyńska N., Mytnik J.: Taxonomical notes on Angraecoid orchids from Africa, with a new genus and new combinations, w: Richardiana. Nouvelle Série, vol. 2, 2018, ss. 87-96.

 68. Mytnik Joanna: Systematic implications of trichomes in problematic species, Polystachya paniculata (Sw.) Rolfe (Orchidaceae), 2018, referat wygłoszony podczas 6th International Orchid Workshop 2018.

 69. Olędrzyńska N., Mytnik J., Górniak M., Łukowicz B., Szlachetko D.L.: A molecular timescale for the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae) based on nuclear ITS and plastid data, 2018, 6th International Orchid Workshop 2018.

 70. Mytnik J., Davies K.L., Narajczyk M., Łuszczek D., Kubiak J., Szlachetko L. D., 2021. Labellum and gynostemium micromorphology in Polystachya Hook. (Orchidaceae). Plant Systematic. Evol. 307 (2). https://doi.org/10.1007/s00606-020-01724-1[PDF]

 71. Szlachetko D.L., Mytnik J., Baranow P., Nowak S., Olędrzyńska N., Rutkowski P. 2021. Contributions to the Orchid Flora of West-Central Africa. Vol. 3. Koeltz Publishing House. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM]

Publikacje
naukowe
google scholar
Zrzut ekranu 2020-04-12 o 23.43.15.png
Zrzut ekranu 2020-04-12 o 23.43.52.png
Zrzut ekranu 2020-04-12 o 23.41.01.png
bottom of page