top of page

Pasjonuje mnie projektowanie ekosystemów uczenia się

Black Circle with Utensils Restaurant Lo
Grywalizacja

Dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

od 2020 roku

 

2005-2020 - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny (profesor uczelni)

 

2010-2022 - Altereco S.C. Joanna Mytnik & Piotr Rutkowski. Ekspertyzy przyrodnicze i edukacja, ul. Lutniowa 10, 80-198 Gdańsk.

2015-2020 - współtwórczyni i współwłaścicielka marki "Eduplus" -   szkolenia z gamifikacji, neurodydaktyki, wykorzystania gier oraz nowych technologii w edukacji.

2019-2020 - NUADU Sp. z o.o. (ekspertka ds neurobiologii i grywalizacji, finansowanie z grantu NCBiR, projekt POIR.01.01.01-00-0263/18)

2004-2006 - właścicielka firmy edukacyjnej „Warsztaty wakacyjne ATMOSFERA. Joanna Mytnik”. Organizacja obozów przyrodniczo-językowych dla dzieci i młodzieży. NIP: 6692132263, REGON: 331277828

1999-2002 - Szkoła Podstawowa nr 41 w Gdańsku, nauczycielka przyrody, biologii i języka angielskiego

Zatrudnienie

17 autorskich grywalizacji kursów akademickich 

współpraca z nauczycielami

współpraca z uczelniami w Polsce

współpraca z uczelniami w Indonezji

mentoring

wystąpienia konferencyjne

webinaria

warsztaty

Black Circle with Utensils Restaurant Lo
Szkolenia 

ponad 1500 godzin szkoleń dla nauczycieli, w tym

1000 godzin dla kadry akademickiej

ponad 5000 uczestników

ponad 150 wystąpień konferencyjnych

ponad 300 warsztatów dla nauczycieli

kurs online

webinaria

Kurs Dydaktyki Akademickiej w ramach programu UE „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” (EFS-POKL), Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański (2010-2011).

Wykształcenie
dodatkowe

Online course "Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects" authorized by McMaster University, University of California San Diego, Coursera. Completed with honors (2021).

Kurs "Studium komunikacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC)" (2021-2022).

goń kurczaka
Black Circle with Utensils Restaurant Lo
Zainteresowania

edukacja oparta na partnerstwie i relacji

indywidualizacja nauczania

student-centered teaching

konstruktywna informacja zwrotna

grywalizacja w edukacji

design thinking w nauczaniu

wykorzystanie nowych technologii

projektowanie narzędzi aktywizujących

active learning

microlearning

flipped education

uczenie się przez działanie

metody uczenia się

AI w edukacji

przestrzeń w procesie uczenia się

UX design dla edukacji

goń kurczaka

Nagroda JMRektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich za prace nad wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji na Uniwersytecie Gdańskim (2012)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)

Nagroda im. Celestyna Mrongowiusza dla najlepszego nauczyciela na Uniwersytecie Gdańskim (2019)

Nagroda II stopnia JMRektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcie organizacyjne dla nauczycieli akademickich, za prace nad tworzeniem Centrum Nowoczesnej Edukacji (2021)

Nagroda I stopnia JMRektora Politechniki Gdańskiej dla nauczycieli akademickich za utworzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji (2022)

Nagrody
i stypendia
Grywalizacja
wdrożenia
goń kurczaka

Botany, grywalizacja zajęć na kierunku Pharmacy (English division), GUMed (2022), wykład i seminarium (19 + 6 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacja „Szczęśliwe kury” (2019), wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

Rośliny lecznicze i trujące w ujęciu botanika i fizjologia, grywalizacja (projekt współautorski) „Royal Tea Time” (2019), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.) 

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów, grywalizacja „Planty i kamienie” (2019) wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacja „Oddział Ratunkowy” (2018), wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

Rośliny lecznicze i trujące w ujęciu botanika i fizjologia, grywalizacja (projekt współautorski) „Royal Tea Time” (2018), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.)

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów, grywalizacja „Flower Power. Na ścieżkach ewolucji roślin” (2019) wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Rośliny lecznicze i trujące w ujęciu botanika i fizjologia, grywalizacja (projekt współautorski) „Royal Tea Time” (2017), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacją „Oddział ratunkowy” (2017), wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów, grywalizacja  „Zostań Mistrzem Zalążków” (2017) wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacja „Taxogra - KOLBY” (2016), wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów, grywalizacja  „Zostań Mistrzem Zalążków” (2016) wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacja „Taxogra” (2015), wykład (15 godz.),  ćwiczenia (15 godz.)

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów, grywalizacja  „Zostań Mistrzem Zalążków” (2015) wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Seminarium 3. roku I stopnia, grywalizacja „Stara Szamanka” (2014), seminarium (30 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacja „Taxogra” (2014), wykład (15 godz.),  ćwiczenia (15 godz.)

Taksonomia roślin, grywalizacja „Taxogra” (2013), wykład (15 godz.),  ćwiczenia (15 godz.)

Grywalizacja kursu CHEMISTRY (1 rok I stopnia), rok. akad. 2015/16, Dr. Lanny Hartanti, M.Si. (Widya Mandala Catholic University Surabaya, Indonezja)

Grywalizacja kursu INTEREMDIATE MICROECONMY (2 rok I stopnia), rok akad. 2016/17, Department of Economics and Development Studies, Utami Baroroh, M.Sc., (UIN, Jakarta, Indonezja)

Grywalizacja kursu ADVANCED MACROECONOMICS (2 rok I stopnia), rok akd. 2016/17, Zuhairan Y. Yunan, S.E., M.Sc (UIN, Jakarta, Indonezja)

Grywalizacja kursu BASIC CHEMISTRY (2 rok I stopnia), rok akad. 2017/18, Dr. Lanny Hartanti, M.Si. (Widya Mandala Catholic University Surabaya, Indonezja)

goń kurczaka
Wdrożenia
na świecie

Ekspertka w międzynarodowym projekcie „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych w zakresie wdrażania gamifikacji na indonezyjskich uczelniach. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Uniwersytet Gdański (2015-18) 

Ekspertka w międzynarodowym projekcie ReLoCO (The innovative blended learning concept for resource efficiency), projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Uniwersytet Gdański (2016)

Ekspertka ds. neurobiologii i grywalizacji dla Nuadu Sp. z o.o., projekt „Smart Edu” (system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia), grant NCBiR w ramach, POIR.01.01.01-00-0263/18 (2019-2020)

Ekspertka w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 sieci doskonalenia nauczycieli wg metodologii Kreatywnej Pedagogiki „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”, obszar: motywowanie i ocenianie. Fundacja Edukacyjna ODiTK, Gdańsk (2018)

Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego, tematy wdrożonych projektów: grywalizacja zajęć akademickich, wsparcie kursów e-materiałami dydaktycznymi, design thinking w edukacji wyższej, microlearning i flipped classroom (2012-2019)

Ekspertka Laboratorium Innowacji Dydaktycznych (LID) na UG: tematyka: grywalizacja w edukacji wyższej, seminarium dyplomowe, neurodydaktyka w praktyce, nowe technologie w dydaktyce wyższej (2015-2018)

Ekspertka w ramach projektu podnoszącego jakość dydaktyki dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego „Doktoratorium”, tematyka: prezentacja narzędzia i przykłady autorskich kursów zgamifikowanych oraz projektowanie kursów przez uczestników. Doktoranci Wydziałów: Biologia, Geografia i Oceanologia, Prawo i Administracja, Neofilologia, Chemia, Biotechnologia (2016-2017)

Ekspertka w projekcie „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu - opracowanie wzorcowych materiałów dydaktycznych, gier i szkoleń w zakresie modułu przedmiotów przyrodniczych (biologii) dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.10. (2019-2021)

Ekspertka w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku”, MIasto Szczecinek - opracowanie wzorcowych materiałów dydaktycznych w zakresie modułu przedmiotów przyrodniczych (przyrody) dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.10. (2020)

Ekspertka w projekcie „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców”, Katedra Filologii Klasycznej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, POWR.03.01.00-00-U174/17-00, działanie 3.1 (2018-2020)

Ekspertka w unijnych projektach dotyczących podnoszenia jakości kształcenia na polskich uczelniach wyższych w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” POWR:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Gdański.

Projekty
dydaktyczne
AI
w edukacji

13.01.2023 r.: „Czy sztuczna inteligencja zmieni sposób nauczania?”, „Dydaktyczne Piątki”, program otwartych szkoleń dla kadry akademickiej, Politechnika Gdańska (nagranie yt)

30.01.2023 r.: „Jak sztuczna inteligencja zmienia edukację?”,"Poniedziałki na Politechnice”, program otwartych szkoleń dla nauczycieli, Politechnika Gdańska (nagranie yt)

10.02.2023 r.: „Ai w edukacji” „Dydaktyczne Piątki”, program otwartych szkoleń dla kadry akademickiej,

Politechnika Gdańska (nagranie yt)

24.03.2023 r.: „Jak sztuczna inteligencja zmienia procesy edukacyjne?” Dyskusja międzyuczelniana z udziałem wykładowców i studentów „Dydaktyczne Piątki”, program otwartych szkoleń dla kadry akademickiej, Politechnika Gdańska (nagranie yt)

14.04.2023 r.: „Jak modele językowe AI zmieniają metodykę i warsztat pracy nauczyciela akademickiego?”

V Forum Akademickie Warszawski Uniwersytet Medyczny: „Sztuczna inteligencja a realna dydaktyka”

25.04.2023 r. "Jak modele językowe AI wymuszają zmianę sposobu nauczania w szkołach wyższych?" Polski Instytut Rozwoju Biznesu, konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb” (nagranie yt)

11.05.2023 r.: "Jak modele językowe AI wymuszają zmianę sposobu nauczania w szkołach wyższych?" Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

6.05.2023 r.: „Jak sztuczna inteligencja wpłynie na edukację akademicką?” panel dyskusyjny, Escola LMS, projekt Wellms.

1.06.2023 r.: "Sztuczna inteligencja - wpływ AI na edukację" Collegium Da Vinci

15.06.2023 r.: „ChatGPT w dydaktyce akademickiej. Warsztaty narzędziowe” Wyższa Szkoła Administracji i

Biznesu w Gdyni

21.06.2023 r.: „AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” AI Conect: edukacja i biznes przyszłości, Klaster IT, Enovation, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Technopark Pomerania, Grupa IT (nagranie yt)

6.07.2023 r.: „Zmieniająca się rola nauczyciela w zmieniającym się świecie” ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych, Politechnika Gdańska

14-15.09.2023 r.: „AI w edukacji: warsztaty narzędziowe" Collegium Da Vinci

19.09.2023 r.: moderatorka panelu dyskusyjnego „ChatGPT i AI a dydaktyka akademicka”, IX ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

22.09.2023 r.: „AI w edukacji: warsztaty narzędziowe" dla nauczycieli liceów i techników województwa pomorskiego, Politechnika Talentów.

29.09.2023 r.: ekspertka w debacie „Nauka mówi AI”, Pomorska Noc Naukowców: sztuczna inteligencja, Centrum Nauki „Hevelianum”

3.10.2023 r.: „Sztuczna inteligencja i uniwersytet”, wykład otwarcia podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

19.10.2023 r.: „AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” Dni Jakości Politechniki Gdańskiej

26.10.2023 r.: „AI wspiera czy wypiera system edukacji?” panel dyskusyjny, konferencja PoznAI, Collegium da Vinci

7.11.2023 r.: „AI w edukacji: co tak naprawdę się zmienia?” I studencka konferencja „Współpraca, Innowacja, Przyszłość – O Studentach ze Studentami”, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Fahrenheita, Gdańsk

16.11.2023 r.: „Zmieniająca się rola nauczyciela w zmieniającym się świeciekonferencja BeZee, Inkubator Przedsiębiorczości Starter

25.11.2023 r.: „Czy systemy edukacyjne nadążają za zmianą w świecie?” [tytuł roboczy] TEDx PG „Future”

  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube
bottom of page