top of page
jm 2021.JPG

Jedną z moich życiowych pasji jest projektowanie metod, narzędzi i całych ekosystemów uczenia się, kreowanie przestrzeni partnerskiej relacji w edukacji, szukanie sposobów motywowania studentki i studentów do przejmowania inicjatywy i postawy proaktywnej w procesie uczenia się. Wspieram nauczycielki i nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, a studentki i studentów w nauce metod skutecznego uczenia się.

W edukacji ważne dla mnie są relacje, emocje, poczucie wspólnoty, współpraca, możliwość wyboru, poznanie każdej osoby uczestniczącej w procesie. Staram się, by uczenie się było dla uczących się fascynującą przygodą.

Swoim doświadczeniem dzielę się z nauczycielkami i nauczycielami wszystkich etapów edukacyjnych.

Swoje kursy akademickie od 2013 roku prowadzę w formie zgrywalizowanej. To narzędzie, które pokochały moje studentki i moi studenci. I ja także. Pomagam innym nauczycielkom i nauczycielom w projektowaniu zgrywlizowanych zajęć. 

Naukowo przez ponad 20 lat zajmowałam się taksonomią tropikalnych gatunków storczyków prowadząc badania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

bottom of page