• GRUPA na fb

CENTRUM NOWOCZESNEJ EDUKACJI

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

Program bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli
wszystkich etapów edukacyjnych

Edycja 1 (rok szkolny 2020/21) zakończona. Dziękujemy za współtworzenie  tej przestrzeni wzajemnej inspiracji! Do zobaczenia we wrześniu!:)

Edycja 2. startuje 27 września 2021 r. godz. 18.00.

PROGRAM EDYCJI 1:

15 lutego 2021 r.

Jak utrzymać zaangażowanie uczniów podczas zajęć online?

 

Metody i narzędzia wspomagające proces koncentracji uwagi i motywacji uczniów podczas zajęć online, efekt „Zoom fatigue”.

Relacje i zaufanie a proces uczenia się. Rola relacji w kontakcie zdalnym i sposoby budowania atmosfery zaufania.

UX-owe spojrzenie na projektowanie środowiska uczenia się dla uczniów. Jak motywować bez używania ocen, co motywuje naszych uczniów?  

„Small teaching” czyli pierwsze i ostatnie 5 minut zajęć: sposoby na koncentrację uwagi uczniów.

Projektowanie interakcji podczas zajęć zdalnych (narzędzia).

Wzajemne uczenie metodą Jigsaw (peer-learning).

 

22 lutego 2021 r.

Angażujące formy zadań: 25+ narzędzi wzbudzających motywację uczniów do pracy

 

W tym szaleństwie jest metoda! Rola emocji w procesie zapamiętywania, czyli niestandardowe sposoby przetwarzania wiedzy. Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników do poszukiwań niestandardowych sposobów sprawdzania efektów kształcenia w formie atrakcyjnej dla uczniów. Prezentowane narzędzia wspierają dodatkowo rozwój kompetencji miękkich, zwłaszcza komunikację, współpracę, kreatywność i krytyczne myślenie.

W programie m.in.: metoda 3 pytań, metoda "reflective learning diary", metoda "jigsaw", chmura myśli (wordcloud), mapa myśli, recenzja, hyde park, TopTen, infografika, dyskusja online (tricider), (e)fiszki (quizlet), komiks (pixton), wywiad w wyobraźni, mowa windowa (elevator pitch), debata oxfordzka, film, podcast, blog, uczniowska mini konferencja, mini wykłady uczniów, gry planszowe (tworzenie metodą design thinking), pokój zagadek (escape room), gra terenowa (QR kody).

 

1 marca 2021 r.

Gamifikacja w edukacji

 

Przedmiot jako gra. Wysoka motywacja, autonomia, odpowiedzialność, współpraca, umiejętność zarządzania własnym czasem, dobre nawyki i strategiczne podejście do procesu własnej nauki. Gamifikacja jako narzędzie do rozwiązywania problemów z motywacją.

 

 

19 marca 2021 r.

Śpij, biegaj i oglądaj seriale, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną)

 

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Różne tryby uczenia się. 

 

 

19 marca 2021 r.

Jak utrzymać zaangażowanie uczniów podczas zajęć (online)?

O tym, co ważne w edukacji, czyli relacje, współpraca i motywacja uczniów do nauki (sprawdzone sposoby)

 

Metody i narzędzia wspomagające proces koncentracji uwagi i motywacji uczniów podczas zajęć online, efekt „Zoom fatigue”. Relacje i zaufanie a proces uczenia się. Rola relacji w kontakcie zdalnym i sposoby budowania atmosfery zaufania. UX-owe spojrzenie na projektowanie środowiska uczenia się dla uczniów. Jak motywować bez używania ocen, co motywuje naszych uczniów?  „Small teaching” czyli pierwsze i ostatnie 5 minut zajęć: sposoby na koncentrację uwagi uczniów. Projektowanie interakcji podczas zajęć zdalnych (narzędzia). Wzajemne uczenie metodą Jigsaw (peer-learning).

 

 

19 marca 2021 r.

Wirtualny pokój inspiracji metodycznej.

Spotkanie nauczycieli przy wirtualnej kawie, swobodna dyskusja.

 

29 marca 2021 r.

Jak się uczyć? Techniki i metody uczenia się w oparciu o wiedzę neurobiologiczną. 

 

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Różne tryby uczenia się. 

 

 

12 kwietnia 2021 r.

Śpij, biegaj i oglądaj seriale, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną)

 

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Różne tryby uczenia się. 

 

 

19 kwietnia 2021 r.

Błędy wykładowców oczami studentów.

Porażka jako sposób osiągania mistrzostwa – opowieści o wpadkach dydaktycznych i lekcjach z tego płynących.

 

 

26 kwietnia 2021 r.

Jak się uczyć?

Kompendium wiedzy o procesie uczenia się.

 

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Różne tryby uczenia się. 

 

24 maja 2021 r.

Nauczyciel na tropie niewiedzy ucznia.

Podstawy neurobiologiczne wpływu strachu na przywoływanie śladów pamięciowych. 

 

Co łączy nauczyciela i myśliwego? Jaki cel sobie stawiamy, odpytując uczniów? Czy jest nim chęć „ustrzelenia” tego, czego uczeń nie umie? Skłonność do wyłapywania błędów u innych ma podłoże ewolucyjne, czy jednak możemy temu przeciwdziałać? Jak funkcjonuje mózg ucznia w stresie? Czy na pewno, wzywając uczniów do odpowiedzi, osiągamy założone cele?

 

 

21 czerwca 2021 r. 

Stożek Dale’a, style uczenia się i inne legendy edukacyjne.

Rozprawiamy się z mitami.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną popularne mity dotyczące nauczania, funkcjonujące w środowisku nauczycieli, a nie poparte wynikami badań naukowych. Odpowiemy sobie na pytanie, jak naprawdę wygląda stożek Dale’a i jaka jest jego geneza, czy warto diagnozować uczniów pod kątem preferowanych stylów uczenia się i projektować dedykowane przekazy dla różnych preferencji uczniów. Dlaczego tak łatwo dajemy się uwieść pseudonaukowym informacjom? 

 

 

 

Prowadząca szkolenia: 

 

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

joanna.mytnik@pg.edu.pl

Kontakt w sprawie oferty szkoleń: 

Anna Nadrowska, cne@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 67 30  (godz. 7.30-15.00)