studenci nie umieja sie uczyc BORDO.png
STRZAŁKI, GŁUPCZE!

Nasi uczniowie nie wiedzą JAK się uczyć.

Nie wystarczy MIEĆ notatki z wykładu/lekcji. Trzeba je potem uporządkować na SWÓJ sposób, nadać wagę poszczególnym sekcjom (np. kolorami albo symbolami), każdy z elementów powiązać z posiadaną wiedzą, odnieść do przykładów z życia.

Narysować połączenia między poszczególnymi elementami, przedstawić , graficznie treści

(wizualizacja, wykresy, grafy, mapy, ciąg przyczynowo-skutkowy...). 

MAPA MYŚLI

PUNKTY

SKETCHNOTING

INFOGRAFIKA

FISZKI

KOLORY

WIZUALIZACJA

POST-ITy

PYTANIA DO TEKSTU

STRZAŁKI

SCHEMAT

ELEVATOR PITCH

PARAFRAZA

SYMBOLE

GRAF

PRZYKŁADY Z ŻYCIA